درباره ونوم آکادمی

پلتفرم جامع آموزشی ایران

ایده اصلی ونوم آکادمی در سال 1398 شکل گرفت. با تلاش شبانه روزی و تحقیقات لازمه، حدود یکسال برای جمع آوری ایده کلی و طراحی قالب و پنل ها زمان گذاشته شد. در سال 1399 با توجه به نیاز جوانان ایرانی به آموزش های جامع و باکیفیت در حوزه های مختلف و لازم جامعه، تصمیم بر آن شد که وبسایت به صورت موقت با قالب و امکانات معمولی تر اما حرفه ای بنا شود تا نیاز جامعه در خصوص آموزش حرفه ای برطرف گردد. در نهایت ما همجنان با تلاش شبانه روزی در پی آماده سازی پلتفرمی جامع و باکیفیت تر برای مخاطبان آموزشی هستیم. امیدواریم که با تولید آموزش های حرفه ای توانسته باشیم رضایت شما را کسب کرده و همچنان در پی بهبود کیفیت آموزش ها باشیم.

همچنین ما از پیشنهادات و انتقادات شما استقبال کرده و در جهت ارتقاء دانش و مهارت های تخصصی شما، طبق نظر شما بزرگواران آن ها را بکار میبریم، تا در ساده سازی و در عین حال جامع بودن آموزش ها، آن را به کار میبریم.

3 استاد مجرب
46 دانشجوی عضو سایت
612 دقیقه ویدئو
4 دوره اموزشی